Xe máy chuyên dùng là xe gì và gồm những loại nào?

Xe máy chuyên dùng là gì?

Xe máy chuyên dùng là một khái niệm gọi chung cho những phương tiện xe máy được sử dụng trong các công trình thi công, hoặc những phương tiện xe máy đang được sử dụng trông nông nghiệp hoặc lâm nghiệp hiện nay. Ngoài ra xe máy chuyên dùng còn bao gồm những phương tiện xe máy được sử dụng trong quân đội an ninh có tham gia giao thông đuóng bộ hiện nay.

Tại Khoản 20, điều 3, luật Giao thông đường bộ 2008 định nghĩa: “Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.”

Vậy so với xe máy thông dụng thì việc điều khiển xe máy chuyên dụng cần chú ý những vấn đề gì? Tại khoản 1 Điều 62 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định người điều khiển một trong các loại xe trên khi tham gia giao thông ngoài các điều kiện về độ tuổi, và sức khỏe phù hợp với ngành nghề lao động, người điều khiển xe máy chuyên dùng còn cần phải có

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ,

Bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng cấp.

Cũng tại Khoản Điều 8 Thông tư số 09/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 thì trường hợp người điều khiển xe máy chuyên dùng có giấy phép lái xe ôtô thì giấy phép lái xe ôtô đó thay thế Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

Những loại xe máy chuyên dụng hiện nay

Nhóm xe máy thi công

Nhóm xe máy lâm nghiệp

Nhóm xe máy công an – quân sự

Xem thêm

Dịch vụ chuyển phát nhanh

Dịch vụ vận chuyển xe máy Bắc Nam

Cho thuê xe tải chở hàng