Quy trình vận hành kho

Bước 1: Sau khi khách hàng có yêu cầu thuê kho hàng của công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam VCN Express trên cả nước để lưu trữ hàng hóa, VCN Express sẽ tiến hành báo giá và ký hợp đồng cho thuê kho. Diện tích thuê kho sẽ được tính m3/tháng (đơn vị tính trên tháng). Trong trường hợp khách hàng có mã vạch (barcode), VCN Express sẽ quản lý hàng hóa theo mã vạch đó, ngược lại nếu hàng hóa không có mã vạch, VCN Express sẽ tiến hành in nhãn phụ để quản lý hàng hóa trong kho theo nhãn phụ phù hợp với các đặc tính của hàng hóa.

Bước 2: Khách hàng tiến hành giao hàng vào trong kho của công ty vận chuyển VCN Express trên cả nước, sau khi giao hàng xong, khách hàng sẽ được cấp một mật khẩu để truy cập vào máy chủ của VCN Express để được cập nhật tình trạng của hàng hóa đang được lưu giữ trong kho hàng.

Bước 3: Khi có yêu cầu giao hàng cho quý khách của Công ty, khách hàng tiến hành tạo đơn hàng trên https://vanchuyenhangnhanh.net, đội ngũ giao hàng của VCN Express sẽ sắp xếp và làm việc với đội ngũ kho hàng của VCN Express để nhận hàng và giao hàng theo đúng thông tin đã được tạo trên vận đơn giao nhận hàng.

Khách hàng có thể kiểm soát và đối chiếu 24/7 lượng hàng được giao ra khỏi kho hàng theo số đơn hàng mà quý khách đã tạo trên website, cũng như lượng hàng hóa tồn trên mỗi kho, tồn trên tổng tất cả các kho hàng trên toàn quốc qua hệ thống máy chủ của VCN Express.

Bước 4: Bộ phận Kế toán của VCN Express sau khi tiến hành đối chiếu và kiểm hàng tại kho, sẽ liên hệ để gửi bản kê và đối chiếu lượng hàng hóa tồn kho trên cả nước, đồng thời gửi hóa đơn để đối chiếu công nợ vào ngày 05 hàng tháng. Sau khi quý khách hàng xác minh thì bộ phận Kế toán VCN Express sẽ tiến hành xuất hóa đơn GTGT cho quý khách hàng và quý khách hàng tiến hành thanh toán như trong cam kết của hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên.

VÌ SAO NÊN CHỌN VCN EXPRESS?