Những điều cần biết khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Theo tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm lại được phân thành 9 loại sau đây:

Loại 1: Các chất nổ; các chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Loại 2: Khí ga dễ cháy; khí ga không dễ cháy, không độc hại; khí ga độc hại.

Loại 3: Các chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhậy.

Loại 4: Các chất đặc dễ cháy; các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử nhậy; các chất dễ tự bốc cháy; các chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy.

Loại 5: Các chất ôxy hóa; các hợp chất ô xít hữu cơ.

Loại 6: Các chất độc hại; các chất lây nhiễm.

Loại 7: Các chất phóng xạ .

Loại 8: Các chất ăn mòn.

Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác.

Về hình thức đóng gói:

Việc đóng gói hàng nguy hiểm, bao bì, thùng chứa hóa chất nguy hiểm phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về bao gói hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Công Thương thừa nhận.

Bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm phải có nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm.

Khi Quý khách có nhu cầu gửi hàng hóa chất, phải gửi MSDS ( bảng phân tích thành phần) để được kiểm tra và tư vấn cho Quý khách theo cách an toàn nhất.

Có thể bạn quan tâm:

Vận chuyển hàng hóa đi Campuchia

Vận chuyển hàng hóa đi Lào