Mẫu phiếu giấy biên nhận giao hàng hàng hóa

Tiếp Dịch vụ giao nhận hàng hóa của VCN Express giúp người gửi hàng không phải lo việc thuê mặt bằng để làm kho chứa hàng, nhanh chóng mở rộng mạng lưới thông qua trong việc chuyển hàng hóa đến khách hàng một cách nhanh chóng.

Không những thế chúng tôi còn tự nâng cao khi ưng dụng và đưa công nghệ hiện đại vào các khâu giao hàng. VCN Express luôn cập nhật những cách tốt nhất, luôn sáng tạo kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm để tạo nên những cách thức tốt nhất cho công việc giao nhận hàng hóa của mình. Đặc biệt là những chú ý quan trọng trong quá trình  giao và nhận hàng hóa đến quý khách hàng.

Tuy nhiên để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa được diễn ra thuận lợi và quý khách hàng có thể an tâm. Và qua quá trình hoạt động, VCN Express đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm thực tế nhất định và chúng tôi đưa ra mẫu phiếu giấy biên nhận giao hàng hóa.

Mẫu hợp đồng giúp cho chúng ta có một tiếng nói chung như một lời cam kết để đảm bảo rằng những hàng hóa vẫn giữ nguyên được chất lượng ban đầu khi đến tay quý khách hàng cũng như về việc khiếu nại khi xảy ra sự cố. Từ đó hàng hóa của quý khách sẽ được kiểm tra, phân loại, kiểm soát chặt chẽ chất lượng khi chuyển giao cho quý khách hàng trên khắp cả nước.

Nếu quý khách hàng có thắc mắc gì về mẫu phiếu giấy biên nhận giao hàng hóa hay tìm hiểu thông tin liên quan đến quá trình hợp tác, thời gian vận chuyển, cũng như là quy định pháp luật về ký gửi hàng hóa của VCN Express thì quý khách hàng có thể liên hệ về số Hotline: VCNPHONE để được phục vụ tốt nhất.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /GBN- …(3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

PHIẾU GIẤY BIÊN NHẬN GIAO HÀNG HÓA

Phiếu số….

Họ và tên:……………… (5) ………….

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………………..

Đã tiếp nhận hàng hóa của:

Ông (bà): ……………………………… (6) ………………..

…………………………………………………………………..

Bao gồm:

  1. ………………………………………………………….
  2. ………………………(7)……………………………..
  3. ………………………………………………………….


Nơi nhận:

…. (8)….;

Lưu: phiếu số …..

NGƯỜI TIẾP NHẬN                          (Ký tên, đóng dấu (nếu có))                                       Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hàng hóa.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hàng hóa.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người tiếp nhận hàng hóa.

(6) Họ và tên, nơi công tác hoặc giấy tờ tùy thân của người gởi hàng hóa.

(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các hàng hóa, tài liệu có khi gởi hàng hóa.

(8) Tên người hoặc cơ quan sẽ nhận hàng hóa.

Hi vọng với mẫu phiếu giấy biên nhận giao hàng hóa sẽ phần nào giúp bạn có thể an tâm khi giao dịch hàng hóa không chỉ với VCN Express mà còn với các đối tác khác của quý khách nữa nhé.