Mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa

Trong những năm vừa qua, VCN Express đã không ngừng nghỉ hoạt đông mang tới cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất và một đội ngũ nhân viên luôn được tập huấn với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa.

Không những thế chúng tôi còn tự nâng cao khi ứng dụng và đưa công nghệ hiện đại vào các khâu giao hàng. VCN Express luôn cập nhật những cách tốt nhất, luôn sáng tạo kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm để tạo nên những cách thức tốt nhất cho công việc giao nhận hàng hóa của mình. Đặc biệt là những chú ý quan trọng trong quá trình  giao và nhận hàng hóa đến quý khách hàng.

Dịch vụ giao nhận hàng hóa của Công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam VCN Express giúp người gửi hàng không phải lo việc thuê mặt bằng để làm kho chứa hàng, nhanh chóng mở rộng mạng lưới thông qua trong việc chuyển hàng hóa đến khách hàng một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa được diễn ra thuận lợi và quý khách hàng có thể an tâm. Và qua quá trình hoạt động, VCN Express đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm thực tế nhất định và chúng tôi đưa ra mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa.

Mẫu hợp đồng giúp cho chúng ta có một tiếng nói chung như một lời cam kết để đảm bảo rằng những hàng hóa vẫn giữ nguyên được chất lượng ban đầu khi đến tay quý khách hàng cũng như về việc khiếu nại khi xảy ra sự cố. Từ đó hàng hóa của quý khách sẽ được kiểm tra, phân loại, kiểm soát chặt chẽ chất lượng khi chuyển giao cho quý khách hàng trên khắp cả nước.

Nếu quý khách hàng có thắc mắc gì về mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa hay tìm hiểu thông tin liên quan đến quá trình hợp tác, thời gian vận chuyển vận tải hàng hóa, cũng như là quy định pháp luật về ký gửi hàng hóa của VCN Express thì quý khách hàng có thể liên hệ về số Hotline: VCNPHONE để được phục vụ tốt nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Số:…/HĐĐD

Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Nghị định…/CP ngày …tháng…năm….. của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại

Căn cứ…( văn bản hướng dẫn các cấp các ngành)

Căn cứ Quyết định số…/TLDN ngày….tháng….năm…của…về việc thành lập tổ chức doang nghiệp ( tên doanh nghiệp)

Căn cứ………

Hôm nay ngày….. tháng…. năm…. chúng tôi gồm có

BÊN ỦY NHIỆM: ………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………….

Điện thoại:……….Telex:………Fax……………

Tài khoản số:………..Mở tại ngân hàng:……………..

Đại diện là:………….Chức vụ: Giám đốc

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN B ĐẠI DIỆN: ………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……….

Điện thoại:……………Telex:………..Fax:………….

Đại diện là:…………Chức vụ: Trưởng đại diện/Giám Đốc

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Sau khi bang bạc hai bên thỏa thuận đồng ý ký hợp đồng đại diện với những nội dung và điều khoản sau

Điều 1: Công việc ủy nhiệm cho bên đại diện

Bên A ủy nhiệm cho bên B làm đại diện với danh nghĩa Công ty ……..để bán các sản phẩm ………… trên địa bàn thuộc tỉnh/ thành phố/ quốc gia ……….( có phụ lục các danh mục hàng hóa đính kèm)

Tên Công Ty: ……..

Địa chỉ: …………..

Người được đại diện:

Ông (bà):…. Chức vụ: Trưởng chi nhánh

Cùng các ông bà có tên sau đây

Ông (bà):…..  Chức vụ:…….

Ông (bà):…… Chức vụ: ……

Ông (bà):…..  Chức vụ:…….

Ông (bà):…… Chức vụ: ……

Điều 2: Phạm vi đại diện

Bên B soạn thỏa các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng trình để bên A xem xét, ký kết.

Bên A ủy quyền cho bên B lập và ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng sau khi đã dược bên A đồng ý với từng điều khoản cụ thể

Bên B chỉ được thực hiện hợp đồng sau khi khách hàng trình hợp đồng đã ký với bên A. Trong trường hợp khác phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của bên A thì bên B mới được tiến hành thực hiện hợp đồng

Bên B không được tự ý đại diện cho bên A ngoài phạm vi các hoạt động đã được quy định trong hợp đồng này

Điều 3: Mức thù lao

1- Mức thù lao bên A trả cho bên B hàng tháng được quy định như sau

Trưởng chi nhánh mức……đồng / tháng

Kế toán mức….đồng / tháng

Thủ quỹ mức….đồng / tháng

Thủ kho mức….đồng / tháng

2- Nếu bên B chủ động khai thác thị trường và tìm bạn hàng để thực hiện các hợp đồng mua bán thì bên A sẽ trích thưởng theo tỷ lệ là….% cho mỗi hợp đồng và phân chia thù lao đó theo tỷ lệ sau:

Trưởng chi nhánh là …%

Kế toán là…%

Thủ quỹ và thủ kho là….%

Mọi chi phí hợp lệ, hợp lý khác tại văn phòng đại diện cho hoạt động vì lợi ích của bên A thì bên B được dự chi trước và được quyết toán 6 tháng một lần với định mức bình quân là….đồng/tháng (…triệu/năm)

Điều 4.Điều khoản chung

Bên B có nghĩa vụ phải thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên A, không được xúc tiến hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc các hoạt động mang tính chất cạnh tranh đối với bên A.

Thời gian làm đại diện cho bên A, bên B không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên A trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn là….năm, kể từ khi hợp đồng đại diện chấm dứt;

Bên B tuân thủ mọi hướng dẫn về nghiệp vụ kinh doanh ngành hàng của bên A phù hợp với quy định của pháp luật và bảo vệ những bí quyết về kinh doanh do bên A chỉ dẫn

Bên A cam kết thanh toán tiền thù lao đầy đủ cho bên B theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

Điều 5. Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng

Hai bên có thể thỏa thuận và ghi trong hợp đồng tỷ lệ đối với từng mức phạt cụ thể

Điều 6. Điều khoản về tranh chấp

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh , các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng đảm bảo hai bên cùng có lợi ( có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó)

Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa, trọng tài….(nêu tên cơ quan giải quyết) là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc này

Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án, trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 7. Thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Thời hạn mà bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các hoạt động thương mại có giá trị trong vòng ……. tháng kể từ ngày….tháng….năm…..

Hai bên sẽ tổ chức hợp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó…. ngày tại…..văn phòng của bên A

Hợp đồng này được làm thành….bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                               ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ                                                                         Chức vụ

Ký tên, Đóng dấu                                                          Ký tên, Đóng dấu

Hi vọng với mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa sẽ phần nào giúp bạn có thể an tâm khi giao dịch hàng hóa không chỉ với VCN Express mà còn với các đối tác khác của quý khách nữa nhé.