Mất bằng lái xe có phải thi lại để cấp làm lại không?

Theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì tùy theo từng trường hợp cụ thể, người bị mất có thể tới một trong các điểm cấp giấy phép lái xe để làm thủ tục cấp lại.

Người lái xe không cần thi lại trong những trường hợp sau:

  • Bị mất bằng lái lần thứ nhất, bằng lái còn thời hạn và còn hồ sơ gốc
  • Bị mất bằng lái lần 1, mất hồ sơ gốc, không vi phạm lỗi gì.


Một số trường hợp quy định không phải thi lại bằng lái xe khi mất.

Người lái xe phải thi lại trong những trường hợp sau:

  • Bị mất bằng lái, bằng lái quá hạn 3 tháng, không còn hồ sơ gốc thì phải thi lại lý thuyế
  • Bị mất bằng lái lần thứ 3 trở đi phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành
  • Bằng lái đã quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc  thì phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe
  • Bị mất giấy phép lái xe lần từ lần thứ 2 trở lên và còn hồ sơ gốc thì phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.


Việc thi lại, cấp lại bằng lái xe cũng được quy định riêng trong một vài trường hợp bắt buộc.


Trên đây là những chia sẻ, thông tin giải đáp thắc mắc về việc mất bằng lái xe có phải thi lại để cấp làm lại không, bạn đọc quan tâm có thể tham khảo tìm đọc để biết được câu trả lời, đồng thời cũng chủ động hơn trong mọi trường hợp.