Chủng loại là gì và chủng loại hàng hóa là gì?

“Chủng loại là gì và chủng loại hàng hóa là gì?” là những mối quan tâm của nhiều người. Trên thực tế, đây là những từ ngữ được dùng phổ biến trong đời sống nhưng lại có ít ai biết ý nghĩa thực sự của chúng.

Chủng loại là gì?

Chủng loại là một từ hán – việt được sử dụng phổ biến trong cả ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói của đời sống – xã hội. Nguyên bản chữ hán của từ này là: 種類.  Chủng loại gồm hai thành tố là chủng (nguồn gốc) và loại (phân loại). Khởi thủy, khái niệm chủng loại được dùng để nói về nguồn gốc và phân loại các sinh vật, (trong đó có loài người). Ngày nay, khái niệm chủng loại được sử dụng trong nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực kinh doanh, sản xuất hàng hóa. Khái niệm chủng loại hàng hóa chính là một ví dụ điển hình.

Chủng loại hàng hóa là gì?

Chủng loại hàng hóa (hoặc chủng loại sản phẩm) là một nhóm những sản phẩm có liên quan chặt chẽ với nhau dựa trên các yếu tố:

Giống nhau về chức năng

Được bán cho cùng một nhóm khách hàng

Được đưa vào thị trường theo cùng những kênh phân phối

Được xếp cùng một mức giá nào đó.

Hay nói đơn giản hơn thì chủng loại sản phẩm là một nhóm các sản phẩm tương tự về các đặc tính vật lý giành cho các sử dụng tương tự.

Trong kinh tế học, chủng loại sản phẩm thường được phân theo khái niệm bề rộng và bề sâu.

+ Bề rộng của chủng loại hàng hóa được đo bằng số các loại sản phẩm trong danh mục sản phẩm.

+ Bề sâu của chủng loại hàng hóa được đo bằng loại các kích thước, màu sắc và model có trong mỗi dòng sản phẩm.